วิธีขอพรพระพิฆเนศ NO FURTHER A MYSTERY

วิธีขอพรพระพิฆเนศ No Further a Mystery

วิธีขอพรพระพิฆเนศ No Further a Mystery

Blog Article

ด้านวิธีการไหว้ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเตรียมของถวาย ได้แก่ ผลไม้ น้ำนม นมเปรี้ยว น้ำอ้อย ข้าวสาร ฝ้ายสีแดง/เหลือง ขนมลา ตลอดจนดอกไม้หอม แล้วสวดบทคาถา ดังต่อไปนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการสวดมนต์

สวดบทบูชาพระพิฆเนศ พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานขอพร (แนะนำว่าให้เลือกพรที่ปรารถนามากที่สุดมาเพียงข้อเดียว แล้วอธิษฐาน)

ขอพระพิฆเนศ โปรดประทานความสงบสุข แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา

แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งานร่วมงานกับเรา

อธิษฐานสิ่งที่ต้องการขอพรในการบูชาพระพิฆเนศครั้งนั้น ๆ 

ปอย ตรีชฎา – โอ๊ค นักธุรกิจจากเกาะภูเก็ต เจอกันเพราะพระพิฆเนศ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย

การบูชาพระพิฆเนศตามหลักความเชื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี หรือสามารถบูชาได้ตามวันและเวลาที่สะดวก พร้อมเตรียมของไหว้ให้ครบ ดังนี้

*การเตรียมของไหว้พระพิฆเนศขนมที่ใช้ถวายบูชาพระพิฆเนศต้องไม่มีส่วนผสมของไข่

กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก วิธีขอพรพระพิฆเนศ ทันตะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการสวดมนต์

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวง อันจะเกิดแก่ ชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเถิด

Report this page